ยินดีต้อนรับสู่การลงทะเบียนของนักเรียนสันป่าตองวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

กรอกข้อมูล
Username
Password
การลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม
นักเรีย ม.1 - ม.5 ต้องลงทะเบียนกิจกรรมชุมนุม
นักเรียน ม.1/1 - ม.1/2 ม1/4 ม.1/6 - ม.1/9 ทุกคน ต้องลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม คนละ 2 รายวิชา
นักเรียน ม.2/4 - ม.2/10 ทุกคน ต้องลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม คนละ 2 รายวิชา
นักเรียน ม.3/4 - ม.3/7 ทุกคน ต้องลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม คนละ 2 รายวิชา
นักเรียน ม.3/8 - ม.3/10 ทุกคน ต้องลงทะเบียนวิชาเพิ่มเติม คนละ 2 รายวิชา
ขั้นตอนการลงทะเบียน
1. ใส่ USER ที่เป็นเลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
2. ใส่ Password ที่เป็นวันเดือนปีเกิดของตนเอง เช่นเกิดวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 ต้องพิมพ์ว่า 05/02/2535 แล้วคลิกที่ Submit
3. เลือกวิชาที่ต้องการลงทะเบียน แล้วคลิกที่ คำว่า ลงทะเบียน ถ้าไม่ประสงค์จะลงทะเบียนวิชาที่เลือกไว้ก็ให้คลิกที่คำว่า ยกเลิก
4. นักเรียนที่ต้องลงทะเบียนวิชาเพิ่มให้เริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ เป็นต้นไป และจะปิดการลงทะเบียน ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 17.00 น.

 

 

 

Copyright © 2017-2016 Mr.Natthaporn Srino Sanpatong Wittayakom school Teacher tel 081-0261614